ذر حال نمایش 1–8 از 25 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

استاد CW100-3000

866,700 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW100-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(432 متر طول) می باشد.

866700 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

رانر UW100-4000

1,811,960 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW100-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 15 بسته(600 متر طول) می باشد.

252990 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

رانر UW75-4000

878,760 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW75-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(720 متر طول) می باشد.

219690 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

رانر UW50-4000

728,280 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW50-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 30 بسته(1200 متر طول) می باشد.

182070 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

استاد CW75-3000

763,830 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW75-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 21 بسته(504 متر طول) می باشد.

254610 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

استاد CW50-3000

653,670 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW50-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 30 بسته(720 متر طول) می باشد.

217890 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

استاد زینک CW75-3000

سازه گالوانیزه زینک CW75-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 21 بسته(504 متر طول) می باشد.

موجود نمی باشد

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

استاد زینک CW100-3000

866,700 ریال عدد

سازه گالوانیزه زینک CW100-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(432 متر طول) می باشد.

288900 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.