ذر حال نمایش 1–8 از 25 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پروفیل سپری 60

پروفیل سپری 6. - Cross Tee(متفرقه)

هر شاخه 60cm است. تعداد در هر بسته 60 شاخه معادل 36 متر طول می باشد.

------- ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

پروفیل سپری 1.2

پروفیل سپری 1.2 -(متفرقه) Cross Tee

هر شاخه 120cm است. تعداد در هر بسته 60 شاخه معادل 72 متر طول می باشد.

------ ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

نبشی L24

نبشی(متفرقه)L Angle 24*24 - L24

هر شاخه 300cm است. تعداد در هر بسته 40 شاخه معادل 120 متر طول می باشد.

------ ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

پروفیل سپری 3.6

پروفیل سپری 3.6 (برند غیر کناف)

هر شاخه 360cm است. تعداد در هر بسته 20 شاخه معادل 72 متر طول می باشد.

------- ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB2.5

2,150,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار (متفرقه) TB2.5

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

2150 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل TN2.5

1,900,000 ریال عدد

پیچ پنل(متفرقه) TN2.5

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

1900 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB3.5

2,450,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار (متفرقه) TB3.5

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

2450 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل TN3.5

2,200,000 ریال عدد

پیچ پانل TN3.5mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

2200 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.