آموزش

25آگوست 2020

آموزش در آکادمی کناف ایران برای نیروهای کارفرمایان و همچنین نصابان شرکت آترین سازه ویژن بصورت رایگان انجام می شود.