فروشگاه اینترنتی شرکت آترین سازه ویژن

عاملیت فروش شرکت kplus (کناف سابق) با گواهینامه تشویقی اجرایی

پانل گچی (24)

تایل AMF (مینرال) و فلزی

زیرسازی گالوانیزه (25)

پودر و نوار و دریچه (17)

زیرسازی تایل مشبک (5)

عایق و چسب کاشی و لباس (2)

تایل گچی (23)

ابزار درای وال (13)

پیچ و بولت (10)

پانل سیمانی

متعلقات و اتصالات (32)

محصولات متفرقه و مجوزدار (25)

محصولات:
پانل گچی
 • پانل گچی
 • زیرسازی گالوانیزه
 • تایل گچی
 • تایل AMF (مینرال) و فلزی
 • زیرسازی تایل مشبک
 • پیچ و بولت

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.4-AK

864,288 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.5-AK

900,300 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.5-AK

هر برگ پانل 3 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*3-AK

1,080,360 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.8-AK

1,008,336 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM15mm-1.2*2.4-AK

975,456 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM15mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

338700 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی MR15mm-1.2*3-AK

1,102,320 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

306200 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*3-AK

981,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 64 برگ پانل است.

272500 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*2.8-AK

915,600 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 76 برگ پانل است.

272500 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FR15mm-1.2*3-AK

993,600 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

276000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FR15mm-1.2*2.4-AK

794,880 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR15mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

276000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FR12.5mm-1.2*3-AK

876,960 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

243600 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FR12.5mm-1.2*2.8-AK

818,496 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

243600 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)
متعلقات و اتصالات
 • متعلقات و اتصالات
 • پودر و نوار و دریچه
 • عایق و چسب کاشی و لباس
 • ابزار درای وال
 • محصولات متفرقه و مجوزدار
 • پانل سیمانی

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

187,900 ریال عدد

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 20 عدد می باشد.

187900 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

3,400 ریال عدد

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

3400 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

 

چنگک نانیوس CD60

22,600 ریال عدد

چنگک نانیوس CD60

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

22600 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

رکاب نانیوس برای F47

20,200 ریال عدد

رکاب نانیوس برای F47

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

12000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

65,100 ریال عدد

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

65100 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

53,000 ریال عدد

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

53000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

40,800 ریال عدد

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

40800 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

28,500 ریال عدد

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

28500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

16,400 ریال عدد

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

10700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

7,500 ریال عدد

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 500 عدد می باشد.

7500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

گیره آویز بار از T-Profile

37,600 ریال عدد

گیره آویز بار از T-Profile

تعداد در هر بسته 100 عدد می باشد.

37600 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

سنجاق آویز بار از T-Profile

8,600 ریال عدد

سنجاق آویز بار از T-Profile

تعداد در هر بسته 50 عدد می باشد.

8600 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد.

برندهای محصولات