فروشگاه اینترنتی شرکت آترین سازه ویژن

عاملیت فروش شرکت kplus (کناف سابق) با گواهینامه تشویقی اجرایی

پانل گچی (23)

تایل AMF (مینرال) و فلزی

زیرسازی گالوانیزه (25)

پودر و نوار و دریچه (18)

زیرسازی تایل مشبک (5)

عایق و چسب کاشی و لباس (2)

تایل گچی (23)

ابزار درای وال (13)

پیچ و بولت (10)

پانل سیمانی

متعلقات و اتصالات (33)

محصولات متفرقه و مجوزدار (25)

محصولات:
پانل گچی
 • پانل گچی
 • زیرسازی گالوانیزه
 • تایل گچی
 • تایل AMF (مینرال) و فلزی
 • زیرسازی تایل مشبک
 • پیچ و بولت

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.4-AK

1,094,400 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

380000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.5-AK

1,140,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.5-AK

هر برگ پانل 3 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

380000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*3-AK

1,368,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

380000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.8-AK

1,276,800 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

380000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FM15mm-1.2*2.4-AK

1,235,520 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM15mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

429000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی MR15mm-1.2*3-AK

1,422,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

395000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*3-AK

1,263,600 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 64 برگ پانل است.

351000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*2.8-AK

1,179,360 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 76 برگ پانل است.

351000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FR15mm-1.2*3-AK

1,260,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

350000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FR15mm-1.2*2.4-AK

1,008,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR15mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

350000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FR12.5mm-1.2*3-AK

1,112,400 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

309000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FR12.5mm-1.2*2.8-AK

1,038,240 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

309000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)
متعلقات و اتصالات
 • متعلقات و اتصالات
 • پودر و نوار و دریچه
 • عایق و چسب کاشی و لباس
 • ابزار درای وال
 • محصولات متفرقه و مجوزدار
 • پانل سیمانی

رکاب نانیوس برای CD60/27

27,700 ریال عدد

رکاب نانیوس برای CD60/27

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

27700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

230,000 ریال عدد

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 20 عدد می باشد.

230000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

4,500 ریال عدد

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

4500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)
 

چنگک نانیوس CD60

27,700 ریال عدد

چنگک نانیوس CD60

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

27700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رکاب نانیوس برای F47

24,300 ریال عدد

رکاب نانیوس برای F47

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

24300 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

80,000 ریال عدد

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

80000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

64,100 ریال عدد

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

64100 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

50,000 ریال عدد

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

50000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

34,700 ریال عدد

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

34700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

20,000 ریال عدد

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

20000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

10,500 ریال عدد

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 500 عدد می باشد.

10500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

گیره آویز بار از T-Profile

40,300 ریال عدد

گیره آویز بار از T-Profile

تعداد در هر بسته 100 عدد می باشد.

40300 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

برندهای محصولات