دانلود فرم استخدام (کلیک کنید)

لطفا پس از تکمیل فرم، به نشانی

info@atrinsvision.com

و یا به شماره 09121390362 از طریق فضای مجازی ، ارسال فرمایید.

شایان ذکر است جهت سهولت در ارسال فرم، از لینک واتس آپ درج شده در قسمت پایین سمت راست سایت، اقدام فرمایید.

Employer quastionare2 -web site

دانلود فرم استخدام (کلیک کنید)

لطفا پس از تکمیل فرم، به نشانی

info@atrinsvision.com

و یا به شماره 09121390362 از طریق فضای مجازی ، ارسال فرمایید.

شایان ذکر است جهت سهولت در ارسال فرم، از لینک واتس آپ درج شده در قسمت پایین سمت راست سایت، اقدام فرمایید.

Employer quastionare2 -web site – marketing

دانلود فرم استخدام (کلیک کنید)

لطفا پس از تکمیل فرم، به نشانی

info@atrinsvision.com

و یا به شماره 09121390362 از طریق فضای مجازی ، ارسال فرمایید.

شایان ذکر است جهت سهولت در ارسال فرم، از لینک واتس آپ درج شده در قسمت پایین سمت راست سایت، اقدام فرمایید.

Employer quastionare2 – nassab

متعلقات و اتصالات (34)

عایق و چسب کاشی و لباس (13)

زیرسازی گالوانیزه (25)

زیرسازی تایل مشبک (6)

تایل گچی (23)

پیچ و بولت (11)

پودر و نوار و دریچه (37)

پانل گچی (27)

پانل سیمانی (8)

ابزار درای وال (53)