فروشگاه اینترنتی شرکت آترین سازه ویژن

عاملیت فروش شرکت kplus (کناف سابق) با گواهینامه تشویقی اجرایی

پانل گچی (26)

تایل AMF (مینرال) و فلزی

زیرسازی گالوانیزه (25)

پودر و نوار و دریچه (18)

زیرسازی تایل مشبک (6)

عایق و چسب کاشی و لباس (6)

تایل گچی (23)

ابزار درای وال (14)

پیچ و بولت (10)

پانل سیمانی

متعلقات و اتصالات (32)

محصولات:
پانل گچی
 • پانل گچی
 • زیرسازی گالوانیزه
 • تایل گچی
 • تایل AMF (مینرال) و فلزی
 • زیرسازی تایل مشبک
 • پیچ و بولت

پانل آکوستیک پانچ مربعی 8/18 Standard Square

4,230,000 ریال

پانل آکوستیک پانچ مربعی 8/18 Standard Square

هر برگ پانل 2/82 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 42 برگ پانل است.

1500000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری ، ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل آکوستیک پانچ دایره ای منظم 12/20/66 Alternating Circular

4,230,000 ریال

پانل آکوستیک پانچ دایره ای منظم 12/20/66 Alternating Circular

هر برگ پانل 2/82 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 42 برگ پانل است.

1500000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری ، ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم 12/20/35 Random PLUS

4,290,000 ریال

پانل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم 12/20/35 Random PLUS

هر برگ پانل 2/86 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 42 برگ پانل است.

1500000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری ، ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.4-AK

3,029,760 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

1052000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.5-AK

3,156,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.5-AK

هر برگ پانل 3 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

1052000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*3-AK

3,787,200 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

1052000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.8-AK

3,534,720 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

1052000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM15mm-1.2*2.4-AK

3,081,600 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM15mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

1230000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی MR15mm-1.2*3-AK

4,140,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

1150000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*3-AK

3,409,200 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 68 برگ پانل است.

947000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*2.8-AK

3,181,920 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 76 برگ پانل است.

947000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FR15mm-1.2*3-AK

4,032,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

1120000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)
متعلقات و اتصالات
 • متعلقات و اتصالات
 • پودر و نوار و دریچه
 • عایق و چسب کاشی و لباس
 • ابزار درای وال
 • محصولات متفرقه و مجوزدار
 • پانل سیمانی

رکاب نانیوس برای CD60/27

47,600 ریال عدد

رکاب نانیوس برای CD60/27

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

47600 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

230,000 ریال ml

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 60 متر می باشد.

137000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

11,400 ریال عدد

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

11400 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)
 

چنگک نانیوس CD60

47,600 ریال عدد

چنگک نانیوس CD60

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

47600 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رکاب نانیوس برای F47

41,900 ریال عدد

رکاب نانیوس برای F47

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

41900 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

141,500 ریال ml

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 متر می باشد.

141500 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

142,000 ریال ml

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 160 متر طول می باشد.

142000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

146,500 ریال ml

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 120 متر طول می باشد.

146500 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

154,000 ریال عدد

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 80 متر طول می باشد.

154000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

177,000 ریال ml

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 40 متر طول می باشد.

177000 ریال هر مترطول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

18,100 ریال عدد

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 500 عدد می باشد.

18100 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

گیره آویز بار از T-Profile

98,000 ریال عدد

گیره آویز بار از T-Profile

تعداد در هر بسته 100 عدد می باشد.

98000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

برندهای محصولات