فروشگاه اینترنتی شرکت آترین سازه ویژن

عاملیت فروش شرکت kplus (کناف سابق) با گواهینامه تشویقی اجرایی

پانل گچی (26)

تایل AMF (مینرال) و فلزی

زیرسازی گالوانیزه (25)

پودر و نوار و دریچه (18)

زیرسازی تایل مشبک (5)

عایق و چسب کاشی و لباس (4)

تایل گچی (23)

ابزار درای وال (13)

پیچ و بولت (10)

پانل سیمانی

متعلقات و اتصالات (32)

محصولات:
پانل گچی
 • پانل گچی
 • زیرسازی گالوانیزه
 • تایل گچی
 • تایل AMF (مینرال) و فلزی
 • زیرسازی تایل مشبک
 • پیچ و بولت

پانل آکوستیک پانچ مربعی 8/18 Standard Square

3,102,000 ریال

پانل آکوستیک پانچ مربعی 8/18 Standard Square

هر برگ پانل 2/82 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 42 برگ پانل است.

1100000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری ، ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل آکوستیک پانچ دایره ای منظم 12/20/66 Alternating Circular

3,102,000 ریال

پانل آکوستیک پانچ دایره ای منظم 12/20/66 Alternating Circular

هر برگ پانل 2/82 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 42 برگ پانل است.

1100000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری ، ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم 12/20/35 Random PLUS

3,135,000 ریال

پانل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم 12/20/35 Random PLUS

هر برگ پانل 2/85 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 42 برگ پانل است.

1100000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری ، ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.4-AK

1,958,400 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

680000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.5-AK

2,040,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.5-AK

هر برگ پانل 3 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

680000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*3-AK

2,448,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

680000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.8-AK

2,284,800 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

680000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FM15mm-1.2*2.4-AK

2,272,320 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM15mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

789000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی MR15mm-1.2*3-AK

2,656,800 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

738000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*3-AK

2,196,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 64 برگ پانل است.

610000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*2.8-AK

1,589,280 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 76 برگ پانل است.

473000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)

پانل گچی FR15mm-1.2*3-AK

2,566,800 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر حریق FR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

600000 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس و ارزش افزوده محاسبه نشده است)
متعلقات و اتصالات
 • متعلقات و اتصالات
 • پودر و نوار و دریچه
 • عایق و چسب کاشی و لباس
 • ابزار درای وال
 • محصولات متفرقه و مجوزدار
 • پانل سیمانی

رکاب نانیوس برای CD60/27

27,700 ریال عدد

رکاب نانیوس برای CD60/27

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

27700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

230,000 ریال عدد

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 20 عدد می باشد.

230000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

4,500 ریال عدد

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

4500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)
 

چنگک نانیوس CD60

27,700 ریال عدد

چنگک نانیوس CD60

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

27700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رکاب نانیوس برای F47

24,300 ریال عدد

رکاب نانیوس برای F47

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

24300 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

80,000 ریال عدد

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

80000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

64,100 ریال عدد

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

64100 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

50,000 ریال عدد

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

50000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

34,700 ریال عدد

آویز نانیوس 40 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

34700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

20,000 ریال عدد

آویز نانیوس 20 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

20000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

10,500 ریال عدد

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 500 عدد می باشد.

10500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

گیره آویز بار از T-Profile

40,300 ریال عدد

گیره آویز بار از T-Profile

تعداد در هر بسته 100 عدد می باشد.

40300 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

برندهای محصولات