ذر حال نمایش 1–8 از 24 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.4-AK

864,288 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.5-AK

900,300 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.5-AK

هر برگ پانل 3 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*3-AK

1,080,360 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 60 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM12.5mm-1.2*2.8-AK

1,008,336 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 72 برگ پانل است.

300100 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی FM15mm-1.2*2.4-AK

975,456 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق FM15mm-1.2*2.4-AK

هر برگ پانل 2.88 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

338700 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی MR15mm-1.2*3-AK

1,102,320 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR15mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 52 برگ پانل است.

306200 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*3-AK

981,000 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*3-AK

هر برگ پانل 3.6 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 64 برگ پانل است.

272500 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)

پانل گچی MR12.5mm-1.2*2.8-AK

915,600 ریال sq m

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR12.5mm-1.2*2.8-AK

هر برگ پانل 3.36 متر مربع می باشد. تعداد در هر پالت 76 برگ پانل است.

272500 ریال هر متر مربع

(هزینه بارگیری و زیر پالتی محاسبه نشده است)