تمام مظالب نوشته شده توسط : مهندس سعید امیری

درباره مهندس سعید امیری

آموزش در آکادمی کناف ایران برای نیروهای کارفرمایان و همچنین نصابان شرکت آترین سازه ویژن بصورت رایگان انجام می شود.