ذر حال نمایش 1–8 از 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تایل گچی آکوستیک روکش PVC پانچ دایره منظم 18-8 (فلیس مشکی)

4,759,200 ریال sq m

تایل گچی 60*60 آکوستیک روکش PVC پانچ دایره سوراخ منظم 18-8 (فلیس مشکی پشت تایل)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1322000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. ( خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و عوارض و مالیات اضافه می گردد)

تایل گچی روکش PVC

3,628,000 ریال sq m

تایل گچی 60*60 روکش PVC(مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیک)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1008000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. (خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و ارزش افزوده اضافه می گردد)

تایل گچی آکوستیک روکش PVC پانچ دایره منظم 18-8 (فلیس سفید)

4,759,200 ریال sq m

تایل گچی 60*60 آکوستیک روکش PVC پانچ دایره سوراخ منظم 18-8 (فلیس سفید پشت تایل)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1322000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. (خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و ارزش افزوده اضافه می گردد)

تایل گچی آکوستیک روکش PVC پانچ دایره نامنظم 36-12-8 (فلیس سفید)

4,759,200 ریال sq m

تایل گچی 60*60 آکوستیک روکش PVC پانچ دایره سوراخ نامنظم 36-12-8 (فلیس سفید پشت تایل)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1322000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. ( خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و ارزش افزوده اضافه می گردد)

تایل گچی آکوستیک روکش PVC پانچ دایره منظم 18-6 (فلیس سفید)

4,759,200 ریال sq m

تایل گچی 60*60 آکوستیک روکش PVC پانچ دایره سوراخ منظم 6-18 (فلیس سفید پشت تایل)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1322000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. ( خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و ارزش افزوده اضافه می گردد)

تایل گچی آکوستیک روکش PVC پانچ دایره نامنظم 36-12-8 (فلیس مشکی)

4,759,200 ریال sq m

تایل گچی 60*60 آکوستیک روکش PVC پانچ دایره سوراخ نامنظم 36-12-8 (فلیس مشکی پشت تایل)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1322000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. ( خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و ارزش افزوده اضافه می گردد)

تایل گچی آکوستیک روکش PVC پانچ مربع 25-12 (فلیس مشکی)

5,083,200 ریال sq m

تایل گچی 60*60 آکوستیک روکش PVC پانچ مربع سوراخ منظم 25-12 (فلیس مشکی پشت تایل)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1412000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. ( خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و ارزش افزوده اضافه می گردد)

تایل گچی روکش PVC پشت AL(طرح لوزی – 567)

3,927,600 ریال sq m

تایل گچی 60*60 روکش PVC پشت AL طرح لوزی (567)

هر بسته حاوی 3.6 مترمربع تایل است. تعداد در هر بسته 10 عدد می باشد و هر پالت شامل 52 بسته است.

1091000 ریال هر متر مربع

سفارش بر اساس بسته می باشد. ( خدمات توزیع و بارگیری کی پلاس و ارزش افزوده اضافه می گردد)