نمایش 6 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

نبشی شادولاین W-Shape Angle 15*15*15*22 white – W

ریال عدد

نبشی شادولاین W-Shape Angle 15*15*15*22 white - W

هر شاخه 300cm است. تعداد در هر بسته 40 شاخه معادل 120 متر طول می باشد.

0000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

پروفیل سپری 6. – Cross Tee

ریال عدد

پروفیل سپری 6. - Cross Tee 24*29*.30mm

هر شاخه 60cm است. تعداد در هر بسته 60 شاخه معادل 36 متر طول می باشد.

00000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پروفیل سپری 1.2 – Cross Tee

ریال عدد

پروفیل سپری 1.2 - Cross Tee 24*29*0.30mm

هر شاخه 120cm است. تعداد در هر بسته 60 شاخه معادل 72 متر طول می باشد.

00000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

نبشی L Angle 24*24*0.5mm – L24

ریال عدد

نبشی L Angle 24*24*0.5mm - L24

هر شاخه 300cm است. تعداد در هر بسته 40 شاخه معادل 120 متر طول می باشد.

000000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پروفیل سپری 3.6 – Main Tee(F)

ریال عدد

پروفیل سپری 3.6 - Main Tee(F) 24*37*0.35mm

هر شاخه 360cm است. تعداد در هر بسته 20 شاخه معادل 72 متر طول می باشد.

00000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پروفیل سپری 3.6 – Main Tee 24*37*0.35mm

ریال ml

پروفیل سپری 3.6 - Main Tee 24*37*0.35mm

هر شاخه 360cm است. تعداد در هر بسته 20 شاخه معادل 72 متر طول می باشد.

0 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)