ذر حال نمایش 1–8 از 25 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

استاد CW100-3000

2,082,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW100-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(432 متر طول) می باشد.

694000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رانر UW100-4000

2,452,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW100-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 15 بسته(600 متر طول) می باشد.

613000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رانر UW75-4000

2,116,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW75-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(720 متر طول) می باشد.

529000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رانر UW50-4000

1,768,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW50-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 30 بسته(1200 متر طول) می باشد.

442000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

استاد CW75-3000

1,830,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW75-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 21 بسته(504 متر طول) می باشد.

610000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

استاد CW50-3000

1,575,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW50-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 30 بسته(720 متر طول) می باشد.

525000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

استاد زینک CW75-3000

سازه گالوانیزه زینک CW75-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 21 بسته(504 متر طول) می باشد.

موجود نمی باشد

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

استاد زینک CW100-3000

2,079,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه زینک CW100-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(432 متر طول) می باشد.

693000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)