ذر حال نمایش 1–8 از 25 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

استاد CW100-3000

1,029,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW100-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(432 متر طول) می باشد.

343000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رانر UW100-4000

1,212,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW100-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 15 بسته(600 متر طول) می باشد.

303000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رانر UW75-4000

1,044,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW75-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(720 متر طول) می باشد.

261000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رانر UW50-4000

788,400 ریال عدد

سازه گالوانیزه رانر UW50-4000

هر شاخه 4 متر طول و هر بسته 10 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 30 بسته(1200 متر طول) می باشد.

219000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

استاد CW75-3000

906,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW75-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 21 بسته(504 متر طول) می باشد.

302000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

استاد CW50-3000

780,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه CW50-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 30 بسته(720 متر طول) می باشد.

260000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

استاد زینک CW75-3000

سازه گالوانیزه زینک CW75-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 21 بسته(504 متر طول) می باشد.

موجود نمی باشد

سفارش بر اساس شاخه می باشد.

استاد زینک CW100-3000

1,107,000 ریال عدد

سازه گالوانیزه زینک CW100-3000

هر شاخه 3 متر طول و هر بسته 8 شاخه می باشد. مقدار در هر بندیل 18 بسته(432 متر طول) می باشد.

369000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس شاخه می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)