ذر حال نمایش 1–8 از 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

چسب کاشی و سنگ(سفید) TA Flex

4,600,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ(سفید) TA Flex

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

184000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پودر بندکشی فوگا FUGA 200- ANTRAZIT

3,235,000 ریال عدد

پودر بندکشی فوگا(CG2WA) FUGA 200- ANTRAZIT

هر کیسه حاوی 5 کیلوگرم می باشد.

647000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پودر بندکشی فوگا FUGA 121- Dark Gray

1,600,000 ریال عدد

پودر بندکشی فوگا(CG2WA) FUGA 121- Dark Gray

هر کیسه حاوی 5 کیلوگرم می باشد.

320000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پودر بندکشی فوگا FUGA 120- Lightly Gray

1,600,000 ریال عدد

پودر بندکشی فوگا(CG2WA) FUGA 120- Lightly Gray

هر کیسه حاوی 5 کیلوگرم می باشد.

320000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پودر بندکشی فوگا FUGA 100- White

1,600,000 ریال عدد

پودر بندکشی فوگا(CG2WA) FUGA 100- White

هر کیسه حاوی 5 کیلوگرم می باشد.

320000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پرایمر

2,275,500 ریال عدد

پرایمر

هر بطری حاوی 1/5 کیلوگرم می باشد.

1517000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس یک قوطی می باشد. (بارگیری و ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پودر بندکشی فوگا FUGA 130- Cream

1,600,000 ریال عدد

پودر بندکشی فوگا (CG2WA) FUGA 130- Cream

هر کیسه حاوی 5 کیلوگرم می باشد.

320000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

چسب کاشی (سفید) TA Plus

3,525,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ (خاکستری) TA Plus

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

141000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)