نمایش 6 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

چسب کاشی و سنگ(سفید) TA Flex

4,025,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ(سفید) TA Flex

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

161000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

چسب کاشی (سفید) TA Plus

3,075,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ (خاکستری) TA Plus

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

123000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

چسب کاشی (خاکستری) TA Plus

2,450,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ (خاکستری) TA Plus

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

98000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

چسب کاشی و سنگ(خاکستری) TA Flex

3,300,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ(خاکستری) TA Flex

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

132000 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

نوار طولی عایق آبی

نوار طولی عایق آبی

هر رول شامل  10 متر طول می باشد.

موجود نمی باشد.

سفارش بر اساس عدد/رول  می باشد.

نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 4*mm15

575,000 ریال عدد

نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 4*mm15

هر رول شامل  12.5 متر طول می باشد.

46000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس عدد/رول  می باشد.

(بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)