نمایش 4 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

چسب کاشی TA Plus

1,728,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ TA Flex

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

69120 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

چسب کاشی و سنگ TA Flex

2,160,000 ریال عدد

چسب کاشی و سنگ TA Flex

هر کیسه حاوی 25 کیلوگرم می باشد.

86400 ریال هر کیلوگرم

سفارش بر اساس کیسه می باشد.

(ارزش اقزوده و بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

نوار طولی عایق آبی

نوار طولی عایق آبی

هر رول شامل  10 متر طول می باشد.

موجود نمی باشد.

سفارش بر اساس عدد/رول  می باشد.

نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 4*mm15

312,500 ریال عدد

نوار عایق پلی اتیلن پشت چسب دار 4*mm15

هر رول شامل  12.5 متر طول می باشد.

25000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس عدد/رول  می باشد.

(بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)