ذر حال نمایش 1–8 از 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پیچ سازه به سازه LN3.5*11mm

2,500,000 ریال عدد

پیچ سازه به سازه LN3.5*11mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

2500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ چند منظوره FN4.3*35mm

5,700,000 ریال عدد

پیچ چند منظوره FN4.3*35mm

تعداد در هر بسته 500 عدد می باشد.

5700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل TN3.5*55mm

4,850,000 ریال عدد

پیچ پانل TN3.5*55mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

4850 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل TN3.5*45mm

4,350,000 ریال عدد

پیچ پانل TN3.5*45mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

4350 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*45mm

4,850,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*45mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

4850 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*35mm

4,000,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*35mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

4000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*25mm

3,300,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار  TB3.5*25mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

3300 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ سازه به سازه سرمته دار LB3.5*9.5mm

3,050,000 ریال عدد

پیچ سازه به سازه سرمته دار LB3.5*9.5mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

3050 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.