ذر حال نمایش 1–8 از 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پیچ سازه به سازه LN3.5*9mm

2,100,000 ریال عدد

پیچ سازه به سازه LN3.5*9mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

2100 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ چند منظوره FN4.3*35mm

4,700,000 ریال عدد

پیچ چند منظوره FN4.3*35mm

تعداد در هر بسته 500 عدد می باشد.

4700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل TN3.5*55mm

4,000,000 ریال عدد

پیچ پانل TN3.5*55mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

4000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل TN3.5*45mm

3,600,000 ریال عدد

پیچ پانل TN3.5*45mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

3600 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*45mm

4,000,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*45mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

4000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*35mm

3,300,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*35mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

3300 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ پانل سرمته دار TB3.5*25mm

2,700,000 ریال عدد

پیچ پانل سرمته دار  TB3.5*25mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

2700 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.

پیچ سازه به سازه سرمته دار LB3.5*9.5mm

2,500,000 ریال عدد

پیچ سازه به سازه سرمته دار LB3.5*9.5mm

تعداد در هر بسته 1000 عدد می باشد.

2500 ریال هر عدد

سفارش بر اساس بسته می باشد.