ذر حال نمایش 1–8 از 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

رکاب نانیوس برای CD60/27

58,000 ریال عدد

رکاب نانیوس برای CD60/27

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

58000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و ارزش افزوده و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

167,000 ریال ml

قطعه افزایش طول نانیوس 300 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 60 متر می باشد.

167000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

14,000 ریال عدد

پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

14000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)
 

چنگک نانیوس CD60

58,000 ریال عدد

چنگک نانیوس CD60

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

58000 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

رکاب نانیوس برای F47

51,200 ریال عدد

رکاب نانیوس برای F47

تعداد در هر بسته 200 عدد می باشد.

51200 ریال هر عدد

سفارش بر اساس عدد می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

173,000 ریال ml

آویز نانیوس 100 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 200 متر می باشد.

173000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

174,000 ریال ml

آویز نانیوس 80 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 160 متر طول می باشد.

 174000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

178,000 ریال ml

آویز نانیوس 60 سانتیمتری

تعداد در هر بسته 120 متر طول می باشد.

178000 ریال هر متر طول

سفارش بر اساس متر طول می باشد. (بارگیری و خدمات توزیع کی پلاس اضافه خواهد شد)